Изнасили шведски ляв политик заради убежденията му