Консултативният съвет обсъди предложения за създаването на сайт Индустрия 4.0.