ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в София град за периода 18- 24 септември 2017 г.