Председателят на Общински съвет Благоевград присъства на откриването на учебната година в Средно училище с изучаване на чужди езици "Св. Климент Охридски"