Гореща извънредна сесия на ОбС – Благоевград! Парламентаристите гласуваха „За“ участието на кмета Камбитов в заседанието на Асоциацията по ВиК