Мейуедър е със състояние от 200-300 милиона и с жена за всеки ден