Благотворителното TRACE приключение се задава в Пловдив