Заместник-кметът Стефан Стоянов удари първия звънец в ЕГ „Иван Вазов“