Изненадващо понижение на продажбите на дребно в САЩ през август