Годишната инфлация за август 2017 г. спрмо август 2016 г. е 1.4%