Това е моята тайна съставка, която слагам на цветята си и у нас няма растение, което да не вирее като ненормално