Юнкер защити предложението си за разширяване на еврозоната