Търговският излишък на еврозоната се свива през юли