България е сред държавите в ЕС с най-малък дял на свободните работни места