Трилър продължи похода на “племето” към безсмъртието