Това е моята тайна рецепта с 3 съставки, с която поддържам петите си толкова меки, макар че съм на 70 години вече