Жените в трудоспособна възраст са по-активни от мъжете в търсенето на допълнително обучение