Очаква се ЕЦБ да представи през октомври план за ограничаване на "количествените улеснения"