Производителят на Mercedes инвестира в стартъп, готвещ революционни батерии