Община Пловдив отчита ръст на приходите от туризъм