Виландер: Няма Голямата четворка, Мъри не е част от нея