Гергана Димитрова: Не вярвах, че ще разбием Бразилия