Нарасналите перспективи за търсенето на петрола повишат неговата цена