Отказ да преподпише е причината Мисиджан да не пътува за Истанбул?