Банките в ЕС са съкратили 50 хиляди служители за една година