Стефан А. Щерев открива театралния сезон във Франкфурт с авторски проект