Узбекистан – “Росатом” разработва два проекта за доставка на мини ВЕЦ, десет са в перспектива