Медиацията – рационалният начин за избягване на корпоративни катаклизми