Проф. Вучков все още не може да се съвземе от трагедията