Корените на човешкия род и човекоподобните се крият още по-надълбоко в Африка