Продължава гасенето на пожар между селата Росоман и Златуша