5 поуки, направени след пътуването, в което всичко се обърка