Четири редки бели лъвчета се родиха на Световния ден на лъва