Причините, довели до слабото представяне на долара през седмицата