Антикорупционният закон и други прийоми за симулация *