Владислав Горанов: Парите имат смисъл, когато се превръщат в удобство за хората