Как се отчитат годините, отработени в чужбина, в страни-членки на Европейския съюз