Слагат димни датчици в домовете на самотни възрастни хора