От Барселона и Венеция – антитуристическите протести се пренесоха в цяла Европа