Иван Тодоров, загинал на връх Хан Тенгри, е работел за БНТ