На остров Гуам раздават листовки с напътствия за действие при нападение