Великобритания изправена пред още десетилетия терористична заплаха