ВУЗФ организира забавно лятно училище за кариерно ориентиране