Каква връзка има между първите 12 дни след рождения ни ден и следващите 12 месеца?