Премахват всички незаконните табели по пътя за Рилския манастир