Зает с преправянето на света, човекът забрави да преправи себе си