Национална лотария продължава обиколката по следите на късмета