Социалното предприятие за производство на хартиени пликове в Банско промотира дейността си в дните на джаз фестивала