Три пъти повече мигранти са пристигнали в Испания за година