Приходите на държавната петролна компания във Венецуела се топят